loader image

FTP MAP Borg TSS VLamax W/kg IF HR VO2max RPE

Listen over forskellige parametre eller metrics til træningskontrol og træningsoptimering vokser. Hver genererer forskellige værdier, der skal oprettes korrekt (test) og fortolkes for at styre, overvåge og optimere træningen. En meget værdifuld parameter: Atletens kropsfølelse, som bliver “kalibreret” igennem erfaring. Borg skalaen eller RPE kommer tæt på, fremmer subjektive vurdering men kan også fejlfortolkes i mangel af erfaring og dermed vildlede. Atleter cover deres Powermeter ofte med tape i konkurrencer, for ikke at blive forstyrret af data, som dog efterfølgende bliver brugt til evaluering. En sund blanding af objektive fakta og subjektiv følelse virker som en god tilgang. etape3 tilbyder træningskontrol og vejledning for atleter på alle niveauer. Kontakt etape3 for mere information når du er interesseret i cykeltræning.